Călătorii,  Newbie Parents of Twins

Libertatea de a explora lumea!
Freedom to explore the world!

Iată că am clipit o data, de doua ori și timpul a zburat cu viteza luminii! Fără să realizez când, Eva și Sofia au crescut fetiţe mari. Mai nou li se spune “toddlers” sau chiar “preschoolers” 

[EN] Here I blinked once, twice and time flew at the speed of light! Without realizing when, Eva and Sofia raised big girls. More recently they are called “toddlers” or even “preschoolers”

Oh, Doamne, zilele mi se par că trec greu dar cumva, lunile și anii parcă zboară.

[EN] Oh, my God, the days seem hard for me, but somehow the months and years seem to fly by.

Eva și Sofia au acum 2 ani și 7 luni!!! Sunt adevărate domnișoare ce ne încântă inima în fiecare secunda a vieţii!

[EN]Eva and Sofia are 2 years and 7 months old!!! They are real ladies who delight our hearts in every second of life!

Au ajuns la vârsta minune în care sunt tare independente, ele fac totul “singură!! ,” eu fac”, “eu ma îmbrac” , “eu ma încalţ” și tot asa. Prilej de bucurie câteodată chiar, la urma urmei, rolul nostru este de a le ghida, de a le fi sprijin și suport și de a-i ajuta să se dezvolte armonios. Avem în casa un adevărat stand -up comedy cu program non stop! 


[EN]They have reached the miracle age when they are very independent, they do everything “alone!! , “I do”, “I dress”, “I wear” and so on. An occasion for joy, sometimes, after all, our role is to guide them, to be their support and help and to help them develop harmoniously. We have a real stand-up comedy in the house with a non-stop program! 


Iubesc jucării dar și hainele, au preferinţe de culoare, își aleg singure cu ce se îmbracă, rochiţele roz și papuceii asortaţi, pasiune cu siguranţă moștenită de la Mami

Însă ce îmi place cel mai mult la ele acum, este faptul că se joacă extrem de frumos împreună și  iubesc natura! 


[EN] They love toys but also clothes, they have color preferences, they choose for themselves what to wear, pink dresses and matching slippers, a passion definitely inherited from Mami 


But what I like most about them now is the fact that they play extremely beautifully together and love nature!

Eva și Sofia au fost mereu învăţate cu călătoriile, ele au stat legat mai mult plecate decât acasă și am încercat inclusiv în aceasta perioada dificila, cu restricţii, să călătorim pe cât posibil la fel de mult. Am călătorit mult cu mașina, cu autorulota sau chiar cu căsuţa mobilă, ceea ce ne-a oferit independenta și flexibilitate. Și natura, multa natura și peisaje de vis în fiecare zi.


[EN] Eva and Sofia were always taught to travel, they were more away than at home and we tried even during this difficult period, with restrictions, to travel as much as possible. We traveled a lot by car, caravan or even mobile home, which gave us independence and flexibility. And nature, lots of nature and dreamy landscapes every day.

Eva și Sofia sunt doua fete ce nu au crescut în puf sau într-un glob de cristal. Eu am crescut la fel, cu grijă  pentru igienă dar nu exagerată.  Îmi amintesc și acum copilăria la bunici, cu mâinile pline de noroi, cu unghiile murdare, dar cu obrajii atinși de soare și o fericire nemăsurată . Îmi amintesc la fel de bine și șocul mamei când am venit din grădină cu tricoul făcut coș în care culesesem cireșe negre coapte .  Bucurie mare pentru mine și fratele meu dar șoc și groază pentru mama, la gândul  tricoului compromis pe vecie, pătat iremediabil de cireșe negre. Iar pe vremea aceea nu existau atâtea soluţii minune, detergenţi și mașini de spălat rufe! Însă, cu toate acestea, mama a fost mereu superwoman pentru noi și ne-a lăsat sa ne murdarim hainele și sa ne jucam în voie, fericiţi, ori de câte ori am vrut.


[EN]Eva and Sofia are two girls who did not grow up in a down or a crystal ball. I grew up the same, with care for hygiene but not exaggeration. I still remember my childhood with my grandparents, with muddy hands, dirty nails, but cheeks touched by the sun and immeasurable happiness. I also remember my mother’s shock when I came from the garden with the basket-made T-shirt in which I had picked ripe black cherries. Great joy for me and my brother but shock and horror for my mother, at the thought of the forever compromised T-shirt, irretrievably stained by black cherries. And at that time there were not so many miracle solutions, detergents and washing machines! But, nevertheless, my mother was always a superwoman for us and let us get our clothes dirty and play freely, happy, whenever we wanted. 

Sincer, la noi în casă au voie cam orice. Fiind plecaţi în călătorii des, au mâncat și în mașină, am mâncat în parc, la restaurant ca oamenii mari, cu tacâmurile noastre, chiar și cu mâna. Sunt fete crescute liber și relaxat și suntem extrem de fericiţi cu toţii asa. Și da, ţin mult și la hăinuţele drăguţe dar noi mamele am deprins noi puteri în ziua de astăzi: suntem super women și spălăm hainele cu viteza luminii (sau a masinii de spălat rufe ) și le facem ca prin minune impecabile și curate cu o baghetă magica (numită detergent de rufe). Avem puterea de a pune și praf de stele parfumat peste hăinuţe cu aroma de lavanda chiar. Ce sa mai, trăim vremuri miraculoase 


[EN]Honestly, almost anything is allowed in our house. Being gone on frequent trips, they also ate in the car, we ate in the park, at the restaurant like adults, with our cutlery, even by hand. They are girls raised freely and relaxed and we are all extremely happy like that. And yes, I care a lot about cute clothes, but we mothers have learned new powers today: we are super women and we wash the clothes with the speed of light (or the washing machine) and we make them miraculously impeccable and clean with a magic wand (called laundry detergent). We have the power to put scented star dust with lavender-flavored over clothes even. What’s more, we live in miraculous times  

Eu am încercat recent produsele Teo Bebe și vă pot recomanda pe cuvant de “superwoman” că va face hăinuţele minunilor voastre de copii ca și noi. Am ales atât varianta lichidă cât și cea pulbere de detergent și balsamul de rufe, disponibile si cu aroma de lavandă (ceea ce este minunat!) . Curăţă bine, detergentul pudra se dizolva complet si este mai puternic cu murdaria, dar cel lichid mi se pare mai concentrat și economic.


[EN] I recently tried Teo Bebe products and I can recommend you on the word of “superwoman” that it will make the clothes of your children like as being new. I chose both the liquid version and the powder detergent and laundry conditioner, and this also comes with lavender scent (which is great). It cleans great, the powder one dissolves completely and is  stronger than the dirt but the liquid one seems more concentrated and more economic. 

Unele pete serioase de fructe(portocala în cazul de faţă), ciocolata sau sos de roșii au ieșit complet de la a doua spălare(doar cu detergent, fără soluţii pentru pete!) iar după prima spălare au fost curăţate bine hainele cu murdărie obișnuită. 

[EN] Some serious fruit stains (orange in this case), chocolate or tomato sauce came out completely from the second wash (only with detergent, no stain solutions!) And after the first wash the clothes were thoroughly cleaned with ordinary dirt. 

Balsamul îl folosesc negreșit la fiecare spălare și îmi place că lasă o aroma discreta de lavandă. Miroase fantastic când scot rufele ude din mașină dar după uscare rămâne discret, exact cum trebuie sa fie pentru hăinuţele și pielea bebelușilor nostri. 


[EN] I definitely use the conditioner every time I wash it and I like that it leaves a discreet scent of lavender. It smells fantastic when I take the wet clothes out of the washing machine, but after drying it remains discreet, just as it should be for our babies’ clothes and skin.

 
Va las aici și o dovada cu noua super putere de superwoman căpătata cu ajutorul produselor Teo Bebe


[EN]I leave here a proof with the new super power of superwoman acquired with the help of Teo Bebe products 

Va spun eu, aceste produse sunt grozave si va vor schimba atitudinea fata de hainele murdare, sigur le veți privi zâmbind de acum înainte. Detergentul Teo Bebe m-a ajutat să evit să fiu acel gen de mamă care urmărește permanent copiii.

[EN] I tell you, these products are really good and will change your attitude towards dirty clothes, you will surely look at them smiling from now on. Teo Bebe detergent helped me avoid being that kind of mother who keeps permanently an eye on kids .

Nu sunt genul de mamă ce stă cu gura pe fete când se joacă , să le spun mereu:”nu pune mana!  nu te murdari! , nu te du acolo că e mizerie, nu calcă în nisip, nu alerga în iarba!” , sau altele asemenea. Mi se pare o îngrădire maximă a libertăţii de joacă, a curiozităţii copilului și a experimentarii de care are atâta nevoie la aceasta vârsta.

[EN] I’m not the kind of mother who keeps permanently an eye on girls when they play, to always tell them: “don’t touch it! don’t get dirty! , don’t go there because it’s dirt, don’t step on the sand, don’t run in the grass! ” , or others like this. It seems to me a maximum restriction of the freedom of play, of the child’s curiosity and of the experimentation that they need so much at this age.

Noi am călătorit cu Eva și Sofia foarte mult, de la 1 luna pana cum au fost în aproape 22 de tari, peste mari  și tari. Au luat contact cu diferiti oameni și culturi, probabil și cu diferiţi microbi  . Am avut mereu grijă să  ne spălăm pe mâini, în ultimul an clar mai mult ca niciodată, dar acest contact cu microbii au dus la un sistem imunitar puternic. Nu am avut fete bolnave, doar 2 răceli minore de la naștere și pana acum în condiţiile unui mediu mereu în schimbare. Evident, nu toţi microbii sunt buni, bunul nostru simţ știe cu siguranţă limita acceptabila de murdărie pentru fiecare. E bine însă să  fim relaxaţi când copii se joaca în nisip, la locul de joaca, în parc, în natură, dar să ne spălăm des pe mâini și să ne spălăm cu regularitate hainele.


[EN] We traveled with Eva and Sofia a lot, from 1 month until now, they were in almost 22 countries, overseas and countries. They came into contact with different people and cultures, probably also with different microbes. We have always taken care to wash our hands, in the last year clearly more than ever, but this contact with microbes has led to a strong immune system. I did not have sick girls, only 2 minor colds from birth and so far in the conditions of an ever-changing environment. Obviously, not all microbes are good, our common sense certainly knows the acceptable limit of dirt for everyone. But it is good to be relaxed when children play in the sand, at the playground, in the park, in nature, but to wash our hands often and to wash our clothes regularly  

Daca lăsaţi copii să își murdărească hainele nu înseamnă ca neglijenţă de părinte, lene sau iresponsabilitate. Cu siguranţă vor avea timp copii noștri pentru aceste lecţii de igiena, respect pentru lucruri sau preţuire, dar mai târziu, nu acum la aceasta vârsta plină de joaca liberă.  Nu este vreo zicală modernă de parenting a zilelor noastre, ci a felului meu de a vă indemna să vă creșteţi copii relaxaţi și liberi, neîngrăditi de lucruri minore, rezolvările cu o punga de detergent.

[EN] If we let your children get their clothes dirty  does not mean parental negligence, laziness or irresponsibility. Certainly our children will have time for these lessons of hygiene, respect for things or appreciation, but later, not now at this age full of free play. It is not a modern saying of parenting nowadays, but it is my way of urging you to raise your children relaxed and free, unrestricted by minor things, the solutions are coming with a bag of detergent.

Mâinile murdare de pământ se spală, părul transpirat se spală sub dus iar hainele se spală și parfumează rapid cu produse speciale în mașina de spalat sau de mana (am spălat asa in călătorii chiar de multe ori), gura plină până la urechi  de sos de paste sau de cireșe negre se curata în câteva secunde. Însă sezonul cireșelor trece repede, la fel ca și copilăria și vârsta acesta minunată.

[EN] Dirty hands are washed, sweaty hair is washed in the shower and clothes are washed and perfumed quickly with special products in the washing machine or by hand (I have washed this way on trips many times), mouth full to the brim of sauce paste or black cherries clean in seconds. But the cherry season passes quickly, as does childhood and this wonderful age.

Avem mereu cu noi cand calatorim cu autorulota o punga de detergent Teo Bebe pentru a spala la mana cateva hainute de copil. Chiar e usor, hainutele lor sunt mici si usor de spalat asa. In plus , ador sa intind hainele la uscat afata , in aer, imi aduce aminte de copilarie si imi ofera un sentiment fantastic de libertate si viata simpla

[EN] We always have a bag of Teo Bebe detergent with us when we travel with the caravan to wash some baby clothes by hand. It’s really cool, their clothes are small and easy to wash like that. In addition, I love to hang my clothes dry outside, in the fresh air, it reminds me of my childhood and gives me a fantastic feeling of freedom and simple life.

Murdăria este o consecinţă firească a jocului, iar copii în mod natural aleargă, se
tăvălesc pe jos, se întind în frunze, se colorează cu acuarele pe corp sau își aduna cireșele
în san și în tricou

[EN] Dirt is a natural consequence of the game, and children naturally run, roll on the floor, lie on the leaves, color themselves with watercolors on their bodies or gather their cherries in their breasts and T-shirts 

Viata noastra a devenit mult mai linistita si calma odata ce am inteles aceste lucruri iar acest detergent Teo Bebe pe care vi-l recomand cu drag ne ajuta sa avem o viata lipsita de stres la capitolul acesta. Ne place sa traim liber pe ulita si in natura, in joaca , in aventura. Si cum calatorim mult iar viata noastra este in mare parte in bagaje, acest aspect al hainelor curate este important pentru noi si de acum mult mai usor de rezolvat.


Noi, Anda, Tudor, Eva și Sofia, alături de căţelul Zazou vă dorim o vară plină de joacă , de haine murdare și de călătorii în natură în locuri minunate, de care ne-a fost tuturor cu siguranţă, atât de dor!


[EN] Our life became much calmer and easygoing once we understood these things and this detergent Teo Bebe that I highly recommend you helps us to have a stress-free life in this regard. We like to live freely on the street and in nature, in playfulness, in adventure. And as we travel a lot and our life is mostly in luggage, this aspect of clean clothes is important to us and now much easier to solve.


We, Anda, Tudor, Eva and Sofia, together with the dog Zazou wish you a summer full of play, dirty clothes and trips in nature in wonderful places, which we all certainly missed so much!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.